Tư vấn và thiết kế thiết bị điện tử

Cuộc sống ngày nay của con người đang từng bước được nâng cao. Theo đó nhu cầu về các thiết bị điện tử, máy móc công nghệ cũng tăng lên. Nhận biết được những nhu cầu của khách hàng về các thiết bị điện tử, các bo mạch điện tử dùng trong điều khiển... 
20:48:22 20/03/2016

Quy trình xử lý bản mạch điện tử

Bảng mạch điện tử đầu tiên sẽ được tách kim loại (thanh nẹp, ốc vít…) và các linh kiện điện tử trên bo mạch (điện trở, tụ, chip…) bằng các phương pháp thủ công.
19:14:48 20/03/2016

Công nghệ in mạch điện tử

Những thông tin và quan điểm của bài báo cáo dựa trên các thông tin đại chúng đã có. Nội dung báo cáo là kết quả tổng hợp nghiên cứu các tài liệu hiện hành, các trang web đại chúng và các cuộc phỏng vấn chuyên gia. Những thông tin ở đây được lấy từ các nguồn thông tin đáng tin cậy. Các số liệu trong bài viết đã được xác nhận từ hội đồng phản biện.
19:12:42 20/03/2016